Anmäl dig här

27 november 2020 13:00-15:30

Företagsforskarskola för biobaserad resurssmart industri 

Digitalt möte

BioInnovations utlysning för doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer är starten för en ny företagsforskarskola - med syftet att ta fram forskningsresultat för resurseffektiv utveckling av biobaserade industriella processer. 

Vid detta digitala möte berättar BioInnovation och Vinnova mera om utlysningens inriktning och om praktiska förutsättningar för en ansökan, presenterar satsningens koordineringsprojekt samt anordnar en matchmaking där lärosäten erbjuds att presentera aktuell verksamhet inom utlysningens områden. Vill du som representant för ett lärosäte presentera er verksamhet, kontakta anna.wiberg@bioinnovation.se

Inför mötet kommer deltagarlistor med namn samt organisation att distribueras till deltagarna.

Här hittar du information om utlysningen.

Välkommen!

Program

13.00 Välkomna
Anna Wiberg, programchef BioInnovation

Det här vill utlysningen möjliggöra
Per Edström, processledare, BioInnovation

Praktisk ansökningsinformation
Anders Holmgren, utlysningsansvarig Vinnova

Så koordineras satsningen
Hans Theliander, ansvarig för koordineringsprojektet, Chalmers samt Daniel Söderberg, Treesearch.

Paus med bensträckare

14.00 Utlysningens fokusområden 
Catrin Gustavsson, Södra, ledamot i BioInnovations programstyrelse 

Tid för presentationer från våra lärosäten

Lunds universitet
Josefin Ahlqvist, LUBIRC

Chalmers
Merima Hasani, docent

Högskolan i Borås
Mikael Skrifvars, professor

Linköpings Universitet
Magnus Berggren, professor, Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE)

KTH
Mikael Lindström, skolchef och professor

Stockholms universitet

Aji Mathew, professor

Karlstads universitet
Agne Swerin, professor

Mittuniversitetet
Kaarlo Niskanen, professor

SLU
Sylvia Larsson, professor

Umeå universitet
TBD

Luleå tekniska universitet
Ulrika Rova, professor

15.25-15.30 Avslut och summering
Anna Wiberg, BioInnovation

Anmäl dig här

Medverkande

Anna Wiberg

programchef, BioInnovation

Catrin Gustavsson

Södra samt ledamot i BioInnovations programstyrelse

Per Edström

processledare, BioInnovation

Anders Holmberg

utlysningsansvarig, BioInnovation

Hans Theliander

ansvarig för koordineringsprojektet, Chalmers

Daniel Söderberg

KTH

Arrangör